Tỷ giá: 3,530 0969.05.11.05

Nhập khẩu ủy thác là gì

Ủy thác là Việc giao cho cá nhân, pháp nhân – bên được ủy thác, nhân danh người ủy thác để làm một việc nhất định mà người ủy thác không thể làm trực tiếp hoặc không muốn làm.

Ủy thác nhập khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc nhập khẩu. Nói cách khác, đây là hình thức nhập khẩu hàng qua trung gian.

Điều kiện Của Xuất Nhập Khẩu Uỷ Thác

Đối với bên uỷ thác

Có giấy phép kinh doanh trong nước hoặc có giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu.

Có hạn ngạch hoặc có chỉ tiêu xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp cần thiết Bộ thương mại có văn bản cho doanh nghiệp được xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác theo hạn ngạch hoặc có chỉ tiêu kế hoạch đã giao cho bên nhận uỷ thác.

Được cơ quan chuyên ngành đồng ý bằng văn bản đối với những mặt hàng xuất nhập khẩu.

Có khả năng thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác.

Đối với bên nhận uỷ thác

Có giấy phép kinhh doanh xuất nhập khẩu.

Có ngành hàng phù hợp với hàng hoá xuất nhập khẩu uỷ thác.

Các vấn đề cơ bản của doanh nghiệp mắc phải

  • Sử dụng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu theo thoả thuận bằng miệng thay cho hợp đồng bằng văn bản.
  • Các hợp đồng ủy thác được ký kết giữa những người không đủ năng lực theo luật định.
  • Không có cơ chế giải quyết khi hàng hoá xuất nhập khẩu gặp phải các vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan.
  • Hàng hóa không được chấp nhận. Luật pháp không quy định trường hợp người uỷ quyền từ chối nhận hàng. Các bên phải đạt được một thỏa thuận chi tiết về trách nhiệm của cả hai bên. Đồng thời tìm phương hướng giải quyết.
  • Với các doanh nghiệp đã có kinh nghiệm nhập khẩu: không nhập khẩu thường xuyên hoặc người quản lý các doanh nghiệp kiêm luôn cả các hoạt động xuất nhập khẩu nhưng không muốn tốn quá nhiều thời gian để xử lý chứng từ, giấy tờ xuất nhập khẩu, muốn tối ưu hơn nữa chi phí nhập khẩu để tăng lợi thế cạnh tranh.
  • Với các doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm nhập khẩu: không biết tìm nguồn hàng ở đâu, không nắm được quy trình nhập khẩu chính ngạch trong khi nhập khẩu tiểu ngạch lại rủi ro cao, có thể hạn chế về ngôn ngữ tiếng Trung.

Để giải quyết các vấn đề ở trên, Hjfast cung cấp thêm dịch vụ ủy thác nhập khẩu hàng Trung Quốc uy tín nhằm trực tiếp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh đại diện
About author:

2 Bình luận on "Nhập khẩu ủy thác là gì"

Trả lời

Chat tư vấn
Gọi tổng đài
0969.05.11.05